Χορηγοί - Υποστηρικτές

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

 • Κα Φωτεινή Γ. Λιβανού

 • Κα Mαρία Γκέρτσου

 • THE JOHN S. FAFALIOS FOUNDATION

 • ΑLPHA BANK

 • HSBC

 • ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

 • ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΤΣΗ

 • AEGEAN AIRLINES

ΧΟΡΗΓΟΙ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ 2017-2018

 • ΣΧΟΛΗ ΧΙΛΛ (από το 2011)
 • ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
 • ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
 • Κα Ιόλη Πάκη (από το 2011)
 • Κος Τ.Α. (από το 2011)
 • Κα Ε.A. (από το 2011)