Διοικητικό συμβούλιο

  • Έφη Αβέρωφ-Μιχαηλίδου, Πρόεδρος
  • Όλγα Καλογρηάδου, Αντιπρόεδρος
  • Λήδα Μασούρα, Γενική Γραμματεύς
  • Γιούρι Αβέρωφ, μέλος
  • Πάρις Μέξης, Μέλος
  • Δημήτρης Μπουζάνης, μέλος
  • Δημήτρης Σέμσης, μέλος