Κανονισμός

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ ΤHΣ POLYPHONICA (2015-2016)

Για την συμμετοχή των παιδιών στα τμήματα μουσικής και χορού της POLYPHONICA είναι απαραίτητο ο Γονέας/Κηδεμόνας να δεχτεί τους ακόλουθους όρους και να υπογράψει τον κανονισμό.

1. Ακροάσεις

 • Τα παιδιά γίνονται δεκτά ύστερα από μία μικρή συνέντευξη-γνωριμία με το δάσκαλο, 
 • για να εκτιμηθεί το ενδιαφέρον και η αγάπη τους για την μουσική, το χορό και για την 
 • ομαδική μουσική/χορευτική εμπειρία.
 • Τα μέλη δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζουν μουσική ή χορό
 • Κάθε μέλος παραμένει στο τμήμα της επιλογής του για μία δοκιμαστική περίοδο 2 εβδομάδων πριν από την πλήρη ένταξή του στο τμήμα.

2. Φοίτηση

 • Τα μέλη, τόσο στη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου όσο και στη συνέχεια, συμμετέχουν υποχρεωτικά στα μουσικά μαθήματα, στις δοκιμές και στις εμφανίσεις των τμημάτων τους.
 • Τα μαθήματα Χορωδίας και Drums γίνονται στη Σχολή Χιλλ (Θουκυδίδου 9, Πλάκα). Τα τμήματα Χορού γίνονται στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗς ΑΘΗΝΩΝ (Βασιλίσσης Σοφίας και Κόκκαλη, είσοδος από την οδό Κόκκαλη).
 • Η διάρκεια των μαθημάτων είναι περί τις 2 1⁄2 ώρες για τη Χορωδία και μία ώρα περίπου για το τμήμα Κρουστών και Χορού. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστούν και κάποιες επί πλέον ώρες. Για το τμήμα της Χορωδίας προβλέπεται διάλειμμα 10’-15'.
 • Τα ωράρια των μαθημάτων-δοκιμών καθορίζονται τον Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο για όλη την διάρκεια του σχολικού έτους, είναι σταθερά και μπορούν να αλλάξουν μόνο αν υπάρξει σοβαρός λόγος ή ανωτέρα βία.
 • Τα μέλη οφείλουν να βρίσκονται στην τάξη 5 λεπτά πριν την αρχή του μαθήματος.
 • Ο Έφορος σημειώνει τις παρουσίες/απουσίες και κρατάει τον κατάλογο των μελών της με τα στοιχεία επικοινωνίας τους.
 • Αν ο μαθητής καθυστερήσει να προσέλθει στην καθορισμένη ώρα δοκιμής ή απουσιάσει, ο Γονέας/Κηδεμόνας οφείλει έγκαιρα να ενημερώσει τον Έφορο τηλεφωνικά, με γραπτό μήνυμα ή με e-mail. Εάν δεν υπάρχουν σοβαροί λόγοι υγείας ή ανωτέρας βίας, κάθε απουσία είναι αδικαιολόγητη.
 • Ο υπεύθυνος δάσκαλος κάθε τμήματος έχει το δικαίωμα να μην συμπεριλάβει κάποιον μαθητή σε συναυλία εάν κάνει τρεις (3) συνεχόμενες αδικαιολόγητες απουσίες ή οκτώ (8) συνολικά αδικαιολόγητες απουσίες μέσα στο σχολικό έτος.

 3. Υποχρεώσεις των παιδιών/νέων των μουσικών τμημάτων

 • Κάθε μαθητής είναι υποχρεωμένος να προετοιμάζεται στο σπίτι, εφ’όσον το ζητήσει ο δάσκαλός του.
 • Κάθε μαθητής πρέπει να διατηρεί σε πολύ καλή κατάσταση το μουσικό υλικό που παίρνει από το δάσκαλο και το οποίο πρέπει να τακτοποιεί σε ειδικό ντοσιέ Ιαυτό αφορά κυρίως τη Χορωδία).
 • Τα μέλη συμπεριφέρονται με ευγένεια και σεβασμό, έχουν φιλικές σχέσεις μεταξύ τους, δεν κάνουν διακρίσεις, φροντίζουν να διατηρούν καθαρά το χώρο των δοκιμών, την αυλή και τις τουαλέτες και είναι υπεύθυνα για τα προσωπικά τους αντικείμενα.
 • Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται κινητά τηλέφωνα ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές μέσα στο χώρο του μαθήματος, των δοκιμών και των δημόσιων εμφανίσεων.
 • Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να δίνουν στους γονείς τους τα σημειώματα του δασκάλου και του Εφόρου ή να μεταφέρουν τις προφορικές ανακοινώσεις.

4. Υποχρεώσεις των Γονέων/Κηδεμόνων

 • Οι Γονείς/Κηδεμόνες έρχονται στη Σχολή Χιλλ φγια τη Χορωδία και τα Drums και στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗς ΑΘΗΝΩΝ για την αρχική γνωριμία με τους δασκάλους και την εγγραφή του παιδιού τους, επικοινωνούν με τον Έφορο για τυχόν απουσίες, πληροφορίες κλπ., συμμετέχουν στις συνελεύσεις Γονέων και Κηδεμόνων και παρακαλούνται να παρακολουθούν τις εκδηλώσεις της Χορωδίας.
 • Η παραμονή των Γονέων/Κηδεμόνων στο σχολείο δεν επιτρέπεται εκτός και αν ανακοινωθεί από πριν συνάντηση με τους δασκάλους ή επιτραπεί στους γονείς να παρακολουθήσουν, εφ ́όσον το επιθυμούν, κάποια συγκεκριμένη πρόβα.
 • Οι Γονείς/Κηδεμόνες φροντίζουν να έρχονται τα παιδιά τους έγκαιρα στο χώρο δοκιμών και συνοδεύουν τα παιδιά τους στη Σχολή, εφ’όσον αυτά είναι μικρότερα των 16 ετών.
 • Σε περίπτωση μετακίνησης της Χορωδίας με πούλμαν θα ανατίθεται η συνοδεία εκ περιτροπής σε δύο ή περισσότερους Γονείς/Κηδεμόνες, που θα καθορίζονται από τον Έφορο.
 • Η στολή των συναυλιών για τη Χορωδία και τα Drums καθορίζεται από την POLYPHONICA και είναι ομοιόμορφη και υποχρεωτική για όλα τα μέλη. Τα παιδιά οφείλουν να την διατηρούν σε καλή κατάσταση και να την χρησιμοποιούν μόνο κατά τις εμφανίσεις τους. Οι γονείς ευθύνονται να την έχουν πάντα καθαρή και διαθέσιμη και να ενημερώνουν έγκαιρα τον Έφορο για τυχόν φθορά της.
 • Για να προβληθούν οι σκοποί και οι δράσεις της POLYPHONICA σε ένα μεγαλύτερο κοινό, οι Γονείς/Κηδεμόνες δέχονται να συμμετάσχουν τα παιδιά τους σε συνεντεύξεις και άλλες ενέργειες προβολής και δημοσιότητας που ίσως χρειαστεί να κάνει η POLYPHONICA, όπως λήψη ηχογραφήσεων /βιντεοσκοπήσεων /φωτογραφιών και επιτρέπουν την προβολή τους μέσω των ΜΜΕ και του διαδικτύου. Όλες οι ενέργειες Προβολής και Επικοινωνίας γίνονται αποκλειστικά από την POLYPHONICA. Να είσαστε σίγουροι ότι αυτές οι ενέργεις θα γίνονται διακριτικά, με ιδιαίτερο σεβασμό προς τα παιδιά και εσάς και μόνο για το καλό της POLYPHONICA, η οποία δεν θα αποκομίζει κανένα εμπορικό όφελος. Οι Γονείς/Κηδεμόνες μπορούν να φωτογραφίζουν/βιντεοσκούν τα παιδιά τους στις εκδηλώσεις, αλλά αυτό το «αναμνηστικού τύπου» υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ιδιωτική χρήση.
 • Οι Γονείς/Κηδεμόνες καλούνται να μελετήσουν τον κανονισμό αυτό, και αφού τον αποδεχτούν, οφείλουν να τον υπογράψουν. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για να γραφτεί το παιδί τους σαν μέλος σε κάποιο τμήμα της POLYPHONICA.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Τόσο η Χορωδία όσο και το τμήμα Κρουστών και Χορού στηρίζονται οικονομικά από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία POLYPHONICA. Σε περίπτωση εκδηλώσεων με εισιτήριο οι Γονείς/Κηδεμόνες ουδεμία αξίωση έχουν από τα έσοδα της POLYPHONICA, τα οποία διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη του κόστους όλων των πολιτιστικών δράσεων που προβλέπονται από το καταστατικό της. 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ POLYPHONICA

Προσφέρονται δωρεάν τα ακόλουθα:

 • Η φοίτηση στα τμήματα της POLYPHONICΑ σε παιδιά ευπαθών οικογενειών. Παρακαλούνται οι γονείς των παιδιών που δεν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και επιθυμούν να εντάξουν τα παιδιά τους σε κάποιο από τα τμήματα να συνεννοηθούν με την έφορο.
 • Το μουσικό υλικό και κάθε είδους εξοπλισμός για τα μαθήματα-δοκιμές-συναυλίες (όπως ντοσιέ, γραφική ύλη, φωτοτυπίες κλπ.)
 • Οι μετακινήσεις, η διαμονή και η διατροφή των μελών της Χορωδίας σε περίπτωση εκδήλωσης ή εκδρομής εκτός Αθηνών.
 • Το βασικό ένδυμα των συναυλιών για τη Χορωδία και τα Drums (η μπλούζα με το σήμα της POLYPHONICA και ένα καπέλο για συναυλίες σε εξωτερικούς χώρους).

Eπικοινωνία

Tηλέφωνα: Έφορος Drums και Χορού: Έλσα Κούντιγκ 6942 961182 

Έφορος Χορωδίας: Ελλη Κωστελέτου 6946 642126

Έδρα Eταιρείας: τηλ. 6932 289591, 210 3646336, 210 3642649

e-mail: [email protected]