Μαρίζα Βαμβουκλή

Τμήμα: 
Polyphonica Aegean
Ειδικότητα: 
Υπεύθυνη τμήματος Polyphonica Aegean / διδασκαλία χορωδίας

Βλέπε βιογραφικό ανωτέρω Polyphonica Voices