Βίντεο

Σύντομη περιγραφή:

Scenes from our concert in Delphi!

Σάββατο, 16 Μάιος 2015
Σύντομη περιγραφή:

Sixty children singing together. A nice encounter!

Σάββατο, 16 Μάιος 2015
Σύντομη περιγραφή:

Rehearsing "I've got a ticket"!

Σάββατο, 16 Μάιος 2015
Σύντομη περιγραφή:

Singing until... "Early in the morning!"!

Παρασκευή, 15 Μάιος 2015

Σελίδες