Βίντεο

Σύντομη περιγραφή:

Sixty children singing together. A nice encounter!

Σάββατο, 16 Μάιος 2015
Σύντομη περιγραφή:

Singing until... "Early in the morning!"!

Παρασκευή, 15 Μάιος 2015
Σύντομη περιγραφή:

Rhythmic games for today's rehearsal!

Τετάρτη, 18 Φεβρουάριος 2015
Σύντομη περιγραφή:

The pleasures of singing with friends!

Τρίτη, 3 Φεβρουάριος 2015

Σελίδες