Βίντεο

Σύντομη περιγραφή:

Video about us and our vision, with intervews, rehearsals and events. WATCH IT PLEASE!

Τρίτη, 10 Μάιος 2016
Σύντομη περιγραφή:

Νάμαστε!

Τρίτη, 10 Μάιος 2016
Σύντομη περιγραφή:

In the dressing rooms... enjoying!

MEGARON ATHENS CONCERT HALL

Τετάρτη, 27 Απρίλιος 2016
Σύντομη περιγραφή:

POLYPHONICA's unique experience and memories from a big stage production at the Megaron Athens Concert Hall (25-27 April 2016)

Τετάρτη, 27 Απρίλιος 2016

Σελίδες