Βίντεο

Σύντομη περιγραφή:

Enjoy our video full of exciting memories from some of our rehearsals, concerts, activities and excursions.Our CHORUS, DRUMS TEAM and DANCE CLASS  include more than 100 children and youngsters from ages 8-16 who come from 18 different countries (and Greece of course).

Πέμπτη, 31 Δεκέμβριος 2015
Σύντομη περιγραφή:

Fifty children from our choir visited the Refugee Centre ELAIONAS and sung to Syrian and Afgani children songs that they love. Among them was an Arabic song that the children sung in Arabic and were accompanied by the stringed arabic instrument al-oud  and percussion.

Παρασκευή, 4 Δεκέμβριος 2015
Σύντομη περιγραφή:

Rehearsal on the 14 November 2015

Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2015
Σύντομη περιγραφή:

One of our first rehearsals

Πέμπτη, 5 Νοέμβριος 2015

Σελίδες