Βίντεο

Athens Megaron Concert Hall
Σύντομη περιγραφή:

Dress rehearsal for the musical play CHRISTMAS WITH SHERLOCK HOLMES at the Athens Megaron Concert Hall.

 

Τετάρτη, 18 Δεκέμβριος 2013
Σύντομη περιγραφή:

"Let's move it"! Rehearsal for play CHRISTMAS WITH SHERLOCK HOLMES, stage designer/writer Paris Mexis coaching.

 

Πέμπτη, 12 Δεκέμβριος 2013
Σύντομη περιγραφή:

Rehearsal for play CHRISTMAS WITH SHERLOCK HOLMES, stage designer/writer Paris Mexis explaining the kids how to act their role.

 


Τρίτη, 10 Δεκέμβριος 2013
Σύντομη περιγραφή:

Rehearsal for play CHRISTMAS WITH SHERLOCK HOLMES, scenographer and writer Paris Mexis coaching. The children are allowed to ... actually touch and admire the blue garnet!

Πέμπτη, 5 Δεκέμβριος 2013

Σελίδες