Βίντεο

Σύντομη περιγραφή:

Rehearsing for our first Christmas celebration 2011 (Polish carol) at the Hill school.

Soloists Athina, Adrian, Max

Choirmaster/teacher Valeri Oreshkin

Τρίτη, 6 Δεκέμβριος 2011
Σύντομη περιγραφή:

Rehearsing for our first Christmas celebration 2011 at the Hill school.

Choirmaster/teacher Valeri Oreshkin

Τρίτη, 6 Δεκέμβριος 2011
Σύντομη περιγραφή:

"Dum di dum", a rhythmic song with a swing!

 

Τρίτη, 29 Νοέμβριος 2011
Σύντομη περιγραφή:

 

Τρίτη, 7 Ιούνιος 2011

Σελίδες