Διοικητικό συμβούλιο

  • Έφη Αβέρωφ-Μιχαηλίδου, Πρόεδρος
  • Γιούρι Αβέρωφ, Αντιπρόεδρος
  • Λήδα Μασούρα, Γενική Γραμματεύς
  • Όλγα Καλογρηάδου, μέλος
  • Πάρις Μέξης, μέλος
  • Δημήτρης Μπουζάνης, μέλος
  • Νίκος Τσούχλος, μέλος 

       Αναπληρωματικά μέλη

  • Αλέξανδρος Χαρκιολάκης
  • Θεανώ Πετρίδου