Ποιοί είμαστε

Η POLYPHONICA διοικείται από τη Γενική Συνέλευση των Ιδρυτικών Μελών της και επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο