Χορηγοί - Υποστηρικτές 2020-2021

       ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

 • Κα Φωτεινή Λιβανού (από το 2011)
 • Κα Μαρία Γκέρτσου (από το 2011)
 • THE JOHN S. FAFALIOS FOUNDATION
 • HSBC

       ΧΟΡΗΓΟΙ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

 • Κα Ιόλη Πάκη (από το 2011)
 • Κος Τάσος Αβέρωφ (από το 2011)
 • Κα Εφη Αβέρωφ (από το 2011)
 • Κα και Κος Αλεξάνδρα και Νίκος Ηλιάσκου
 • Κα και Κος Σίλα και Γιάννης Πανά 
 • Κος Μιχάλης Ζολώτας
 • AEGEAN AIRLINES, χορηγός αερομεταφορών

       ΙΔΑΙΤΕΡΗ ΜΝΕΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΧΙΛΛ που από το 2011 μας προσφέρει στέγη για τη Χορωδία μας