Κανονισμός

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤHΣ POLYPHONICA (2017-2018)

Για την συμμετοχή των παιδιών στα τμήματα μουσικής και χορού της POLYPHONICA είναι απαραίτητο ο Γονέας/Κηδεμόνας να δεχτεί τους ακόλουθους όρους και να υπογράψει τον κανονισμό.

1. Ακροάσεις

 • Τα παιδιά γίνονται δεκτά ύστερα από μία μικρή συνέντευξη-γνωριμία με το δάσκαλο, 
 • για να εκτιμηθεί το ενδιαφέρον και η αγάπη τους για την μουσική, το χορό και για την 
 • ομαδική μουσική/χορευτική εμπειρία.
 • Τα μέλη δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζουν μουσική, χορό ή θέατρο.
 • Κάθε μέλος παραμένει στο τμήμα της επιλογής του για μία δοκιμαστική περίοδο 2 εβδομάδων πριν από την πλήρη ένταξή του στο τμήμα.

2. Φοίτηση

 • Τα μέλη, τόσο στη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου όσο και στη συνέχεια, συμμετέχουν υποχρεωτικά στα μουσικά μαθήματα, στις δοκιμές και στις εμφανίσεις των τμημάτων τους.
 • Τα μαθήματα Χορωδίας γίνονται στη Σχολή Χιλλ (Θουκυδίδου 9, Πλάκα). Τo τμήμα Σύγχρονου Χορού  /Αυτοσχεδιασμού  γίνεται στη Σχολή Χορού Griffon  (Αργολίδος 48, κάθετος της οδού Πανόρμου, Αμπελόκηποι), του Θεατρικού Εργαστηρίου στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗς ΑΘΗΝΩΝ (Βασιλίσσης Σοφίας και Κόκκαλη), του Εργαστηρίου Γιουκαλίλι στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗς ΑΘΗΝΩΝ (Βασιλίσσης Σοφίας και Κόκκαλη), Η χορωδία της Polyphonica Aegean στο  Πολιτιστικό 5ο Δημοτικό Σχολείο,  στο κέντρο της Μυτιλήνης.
 • Τα ωράρια των μαθημάτων-δοκιμών καθορίζονται τον Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο για όλη την διάρκεια του σχολικού έτους, είναι σταθερά και μπορούν να αλλάξουν μόνο αν υπάρξει σοβαρός λόγος ή ανωτέρα βία.
 • Τα μέλη οφείλουν να βρίσκονται στην τάξη 5 λεπτά πριν την αρχή του μαθήματος.
 • Ο δάσκαλος σημειώνει τις παρουσίες/απουσίες και κρατάει τον κατάλογο των μελών της με τα στοιχεία επικοινωνίας τους.
 • Αν ο μαθητής καθυστερήσει να προσέλθει στην καθορισμένη ώρα δοκιμής ή απουσιάσει, ο Γονέας/Κηδεμόνας οφείλει έγκαιρα να ενημερώσει τον Έφορο τηλεφωνικά, με γραπτό μήνυμα ή με e-mail. Εάν δεν υπάρχουν σοβαροί λόγοι υγείας ή ανωτέρας βίας, κάθε απουσία είναι αδικαιολόγητη.
 • Ο υπεύθυνος δάσκαλος κάθε τμήματος έχει το δικαίωμα να μην συμπεριλάβει κάποιον μαθητή σε συναυλία εάν κάνει τρεις (3) συνεχόμενες αδικαιολόγητες απουσίες ή οκτώ (8) συνολικά αδικαιολόγητες απουσίες μέσα στο σχολικό έτος.

 3. Υποχρεώσεις των παιδιών/νέων

 • Κάθε μαθητής είναι υποχρεωμένος να προετοιμάζεται στο σπίτι, εφ’όσον το ζητήσει ο δάσκαλός του.
 • Κάθε μαθητής πρέπει να διατηρεί σε πολύ καλή κατάσταση το μουσικό υλικό που παίρνει από το δάσκαλο και το οποίο πρέπει να τακτοποιεί σε ειδικό ντοσιέ (αυτό αφορά τη Χορωδία).
 • Τα μέλη συμπεριφέρονται με ευγένεια και σεβασμό, έχουν φιλικές σχέσεις μεταξύ τους, δεν κάνουν διακρίσεις, φροντίζουν να διατηρούν καθαρά το χώρο των δοκιμών, την αυλή και τις τουαλέτες και είναι υπεύθυνα για τα προσωπικά τους αντικείμενα.
 • Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται κινητά τηλέφωνα ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές μέσα στο χώρο του μαθήματος, των δοκιμών και των δημόσιων εμφανίσεων.
 • Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να δίνουν στους γονείς τους τα σημειώματα του δασκάλου και του Εφόρου ή να μεταφέρουν τις προφορικές ανακοινώσεις.

4. Υποχρεώσεις των Γονέων/Κηδεμόνων

 • Οι Γονείς/Κηδεμόνες έρχονται στους χώρους που έχουν καθοριστεί για τα μαθήματα για την αρχική γνωριμία με τους δασκάλους και την εγγραφή του παιδιού τους, επικοινωνούν με τον Έφορο για τυχόν απουσίες, πληροφορίες κλπ., συμμετέχουν στις συνελεύσεις Γονέων και Κηδεμόνων και παρακαλούνται να παρακολουθούν τις εκδηλώσεις της Χορωδίας.
 • Η παραμονή των Γονέων/Κηδεμόνων στο σχολείο δεν επιτρέπεται εκτός και αν ανακοινωθεί από πριν συνάντηση με τους δασκάλους ή επιτραπεί στους γονείς να παρακολουθήσουν, εφ ́όσον το επιθυμούν, κάποια συγκεκριμένη πρόβα.
 • Οι Γονείς/Κηδεμόνες φροντίζουν να έρχονται τα παιδιά τους έγκαιρα στο χώρο δοκιμών και συνοδεύουν τα παιδιά τους στη Σχολή, εφ’όσον αυτά είναι μικρότερα των 16 ετών.
 • Σε περίπτωση μετακίνησης της Χορωδίας με πούλμαν θα ανατίθεται η συνοδεία εκ περιτροπής σε δύο ή περισσότερους Γονείς/Κηδεμόνες, που θα καθορίζονται από τον Έφορο.
 • Η στολή των συναυλιών καθορίζεται από την POLYPHONICA. Τα παιδιά οφείλουν να διατηρούν τη στολή σε καλή κατάσταση και να την χρησιμοποιούν μόνο κατά τις εμφανίσεις τους. Οι γονείς ευθύνονται να την έχουν πάντα καθαρή και διαθέσιμη και να ενημερώνουν έγκαιρα τον Έφορο για τυχόν φθορά της. Η στολή επιστρέφεται στην έφορο της POLYPHONICA στην περίπτωση που ένα παιδί διακόψει τα μαθήματα. Οταν η στολή του δεν του ταιριάζει πλέον την παραδίδει καθαρή στη έφορο για να χρησιμοποιηθεί από κάποιο άλλο παιδί.
 • Για να προβληθούν οι σκοποί και οι δράσεις της POLYPHONICA σε ένα μεγαλύτερο κοινό, οι Γονείς/Κηδεμόνες δέχονται να συμμετάσχουν τα παιδιά τους σε συνεντεύξεις και άλλες ενέργειες προβολής και δημοσιότητας που ίσως χρειαστεί να κάνει η POLYPHONICA, όπως λήψη ηχογραφήσεων /βιντεοσκοπήσεων /φωτογραφιών και επιτρέπουν την προβολή τους μέσω των ΜΜΕ και του διαδικτύου. Όλες οι ενέργειες Προβολής και Επικοινωνίας γίνονται αποκλειστικά από την POLYPHONICA. Να είσαστε σίγουροι ότι αυτές οι ενέργεις θα γίνονται διακριτικά, με ιδιαίτερο σεβασμό προς τα παιδιά και εσάς και μόνο για το καλό της POLYPHONICA, η οποία δεν θα αποκομίζει κανένα εμπορικό όφελος. Οι Γονείς/Κηδεμόνες μπορούν να φωτογραφίζουν/βιντεοσκούν τα παιδιά τους στις εκδηλώσεις, αλλά αυτό το «αναμνηστικού τύπου» υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ιδιωτική χρήση.
 • Οι Γονείς/Κηδεμόνες καλούνται να μελετήσουν τον κανονισμό αυτό, και αφού τον αποδεχτούν, οφείλουν να τον υπογράψουν. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για να γραφτεί το παιδί τους σαν μέλος σε κάποιο τμήμα της POLYPHONICA.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Όλα τα τμήματα στηρίζονται οικονομικά από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία POLYPHONICA. Σε περίπτωση εκδηλώσεων με εισιτήριο οι Γονείς/Κηδεμόνες ουδεμία αξίωση έχουν από τα έσοδα της POLYPHONICA, τα οποία διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη του κόστους όλων των πολιτιστικών δράσεων που προβλέπονται από το καταστατικό της. 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ POLYPHONICA

Προσφέρονται δωρεάν τα ακόλουθα:

 • Η φοίτηση στα τμήματα της POLYPHONICΑ σε παιδιά ευπαθών οικογενειών. Παρακαλούνται οι γονείς των παιδιών που δεν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και επιθυμούν να εντάξουν τα παιδιά τους σε κάποιο από τα τμήματα να συνεννοηθούν με την έφορο.
 • Το μουσικό υλικό και κάθε είδους εξοπλισμός για τα μαθήματα-δοκιμές-συναυλίες (όπως ντοσιέ, γραφική ύλη, φωτοτυπίες κλπ.)
 • Οι μετακινήσεις, η διαμονή και η διατροφή των μελών της Χορωδίας σε περίπτωση εκδήλωσης ή εκδρομής εκτός Αθηνών.
 • Το βασικό ένδυμα για τις εμφανίσεις.

Eπικοινωνία

Tηλέφωνα:

Για όλα τα τμήματα της Αθήνας  Έλλη Κωστελέτου 6946 642125

Polyphonica Aegean (Μυτιλήνης) Μαρίζα Βαμβουκλή 6986 514551

Έδρα Eταιρείας: τηλ. 6932 289591, 210 3646336

e-mail: efiaveroff&gmail.com