Βίντεο

Σύντομη περιγραφή:

Αφιερωμένο από τους δασκάλους της Χορωδίας στους μαθητές τους - εποχή κορωνοΪού και lockdown

Dedicated from the choir techers to their students - lockdown period

Δευτέρα, 10 Μάιος 2021
Σύντομη περιγραφή:

Beautiful drawings and a moving iranian song

Τετάρτη, 22 Απρίλιος 2020
Σύντομη περιγραφή:

Ανοιχτή πρόβα για το τέλος της χρονιάς.

Πέμπτη, 30 Μάιος 2019
Σύντομη περιγραφή:

Στο ΜΕΤΟΧΙ των Αγίων Αναργύρων, τραγουδωντας με τη διαπολιτισμική χορωδία ενηλίκων CANTALALOUN.

Σάββατο, 18 Μάιος 2019

Σελίδες